Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Ιησούς Χριστός

Ιησούς Χριστός = 2368 = 19 = 10 = 1

=
Μελχισεδέκ = 919 = 19 = 10 = 1

=
Εωσφόρος = 1945 = 19 = 10 = 1

=
ΙΑΩ = 811 = 10 = 1

=
Εν = 55 = 10 = 1

=
Άκτιστο = 901 = 10 = 1

=
Ενιαυτός(ο πλήρης κύκλος) = 10 36 = 10 = 1

=
Χρόνος = 1090 = 10 = 1

=
Έξαρχος(αρχηγός, οδηγός, κορυφαίος) = 1036 = 10 = 1

=
Ακήρατον(αμόλυντο, καθαρό, ολόκληρο) = 550 = 10 = 1

=
Θάνατος = 631 = 10 = 1