Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Οι Άνακες υιοί του θεού

Ο Εωσφόρος-Προμηθέας είναι ο Ένκι των Σουμέριων, όπου και πάλι προφανώς πρόκειτε για συμβολισμό:

http://en.wikipedia.org/wiki/Enki

http://en.wikipedia.org/wiki/Anak


Anak could be related to the Sumerian god Enki.

Σε σχέση με τους Άνακες:
---

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?letter=A&artid=1453

http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim

Anakim (or Anakites) are the descendants of Anak

Τhe sons of Anak, who come from the Nephilim

Ως Ανακες αναφέρονται και οι Διόσκουροι (Διός Κούροι - Γιοί του Διός. Γιοί του Θεού).

http://en.wikipedia.org/wiki/Anakes