Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Πολυωνυμία

http://scripturetext.com/revelation/19-12.htm

οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα (πολλά), καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός

http://www.egolpio.com/APOLOGITIKA/didaskalia_peri_diabolou.htm

Επειδή κατά τη δημιουργία τους οι δαίμονες συνέστησαν ολόκληρο τάγμα θεωρείται ότι είναι πολυάριθμοι και διακρίνονται σε ομάδες και τάξεις. Το πλήθος των δαιμόνων και η διάκρισή τους σε ομάδες και διαβαθμίσεις στηρίζεται στην πολυωνυμία και στο έργο τους. Όντες λοιπόν οι δαίμονες πολυάριθμοι και ποικιλώνυμοι αγωνίζονται αδιάλειπτα για την ματαίωση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Μη δυνάμενοι να βλάψουν αμέσως το Θεό, στρέφονται προς τους ανθρώπους και τους πολεμούν με την δαιμονώδη σοφία τους, θολώνουν τις βουλές μας, μας πειράζουν δημιουργώντας πειρασμούς, κάνουν τα πάντα για να πληγώσουν τον άνθρωπο, ενεργούν δια των παθών, μας πολεμούν με τις θλίψεις, φέρουν εμπόδια στην προσευχή. Μετέρχεται τόσους τρόπους ώστε εάν ο Θεός είναι ο Ων, ο διάβολος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο μετασχηματιζόμενος.


Συμφωνώ(εκπροσοπώ τον ευατό μου και τον Διάβολο) απόλυτα με τους ορθόδοξους αδελφούς, στο γεγονός οτι αν κάποιος μείνει κοντά στην εκκλησία θα αποφύγει τους δαίμονες, αν καταφέρει να καταστρέψει το νοητικό του η αν εγκαταλείψει τα εγκόσμια.

Όμως θα πρέπει να καταλάβετε οτι μέσα στον κόσμο και το όνομα του δικού σας θεού(το Γιαχβέ) είναι μια λανθασμένη προβολή του θείου, ένας ακόμα δαίμονας, ένας ακόμα νεκρός θεός που μας βάζει σε πειρασμούς.