Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ιερεμίας 33:3

Κράξον προς εμέ και θέλω σοι αποκριθή και σοι δείξει μεγάλα και απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις.