Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

ΙΑΩ = 811 = Ενεργοποίησις

ΙΑΩ = 811 = Ενεργοποίησις = 811 = 1