Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Οι επτά τύποι ατόμων

Υπάρχουν δύο είδη ανθρωποτήτων, ο πρώτος θα κληθεί μηχανική ανθρωπότητα και ο άλλος συνειδητή ανθρωπότητα.

Προκειμένου να περάσουμε από το Μηχανικό κέντρο της βάρους σε ένα Συνειδητό κέντρο βάρους, είναι απαραίτητη η χρήση μιας τρίτης δύναμης, δηλαδή η γνωστική εργασία πάνω στον εαυτό μας εδώ και τώρα.

Ο πρώτος τύπος ανθρώπων, είναι μόνο το ενστικτώδες και μηχανικό άτομο και σε αυτόν επικρατεί το ενστικτώδες και το μηχανικό ή κινητικό κέντρο.

Ο δεύτερος τύπος ανθρώπων, είναι το συναισθηματικό πρόσωπο που ζει στον κόσμο των κατώτερων συγκινήσεων, των παθών και ζωικών επιθυμιών, κ.λπ....

Ο τρίτος τύπος ανθρώπων, είναι το διανοητικό άτομο που σκέφτεται όλη την ημέρα, όλη την ζωή του, βασίζει όλες τις δραστηριότητές του στο διανοητικό κέντρο.

Τα άτομα πρώτου δεύτερου και τρίτου τύπου είναι ο κύκλος της "γλωσσικής σύγχυσης".

Τα άτομα πρώτου δεύτερου και τρίτου τύπου είναι ο Πύργος της Βαβέλ επειδή σε αυτόν τον κύκλο υπάρχει σύγχυση των γλωσσών.

Το ενστικτώδες άτομο δεν καταλαβαίνει το συναισθηματικό άτομο, το συναισθηματικό άτομο δεν καταλαβαίνει το διανοητικό άτομο ούτε το ενστικτώδες άτομο.

Το ενστικτώδες άτομο δεν καταλαβαίνει το συναισθηματικό.

Υπάρχει η σύγχυση των γλωσσών και κανένας δεν καταλαβαίνει τον άλλο. Το διανοητικό άτομο λέει κάτι και ο άλλος καταλαβαίνει με τον δικό του τρόπο, εάν ένα διανοητικό άτομο βεβαιώνει κάτι σε ένα συναισθηματικό άτομο, το συναισθηματικό άτομο δεν τον καταλαβαίνει, ερμηνεύει τις λέξεις του σύμφωνα με τις συγκινήσεις του, δίνοντας στις λέξεις του ένα απολύτως διαφορετικό νόημα.

Όταν το ενστικτώδες άτομο λέει κάτι, το διανοητικό άτομο ακούει με τον τρόπο του, ερμηνεύοντας τις λέξεις του με τον τρόπο που σκέφτεται ότι είναι ο σωστός.

Το συναισθηματικό άτομο δεν θα μπορούσε να είναι σε θέση να καταλάβει το ενστικτώδες άτομο και όταν βεβαιώνει κάτι ο ενστικτώδης ούτε ο άλλος τον καταλαβαίνει.

Έτσι ακόμα κι αν μια χώρα μιλά την ίδια γλώσσα, τα άτομα αριθμός 1, 2 και 3 δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον επειδή ζουν στον κύκλο της "γλωσσικής σύγχυσης", στον κύκλο της Βαβέλ.

Εκεί κανένας δεν καταλαβαίνει τον άλλο και παίρνει πολλή εργασία για να κάνει τα άτομα με τύπους 1, 2 και 3 να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Τα άτομα αριθμός 1, 2 και 3 τα ερμηνεύουν όλα με τον τρόπο τους, με τον τρόπο που σκέφτονται ότι έτσι είναι, έτσι κανένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Τα άτομα 1, 2 και 3 είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει τους μεγάλους πολέμους στον κόσμο. Οι πρώτοι και δεύτεροι παγκόσμιοι πόλεμοι προκλήθηκαν από τα άτομα 1, 2 και 3.

Είναι απαραίτητο να γίνει κάποιος άτομο τέταρτου τύπου για να γίνει μέρος του Βασιλείου, το Βασίλειο συντίθεται από τους ανθρώπους 5, 6 και 7. Στο Βασίλειο καθένας καταλαβαίνει τον άλλον, η σύγχυση των γλωσσών δεν υπάρχει.

Το άτομο αριθμός 5 κατέχει ένα Αστρικό σώμα και το ξέρει, το χρησιμοποιεί; το άτομο αριθμός 6 κατέχει ένα Διανοητικό σώμα και το γνωρίζει, το άτομο αριθμός 7 κατέχει το Αιτιώδες σώμα, και το γνωρίζει.

Η σύγχυση, το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι στα άτομα 1, 2 και 3, αυτός είναι ο Πύργος της Βαβέλ, είναι αυτοί που έχουν παραγάγει πολλή ζημία. Σκέφτομαι, πως αν οι θείες ιεραρχίες θα έπρεπε τώρα να ξεχωρίσουν τα άτομα 1, 2 και 3 για να είναι εν την ειρήνη τα άτομα 4, 5, 6 και 7 επειδή τα άτομα 1, 2 και 3 δημιουργούνε προβλήματα μακροχρόνια και είναι ανίκανοι να καταλάβουν ο ένας τον άλλον.

Προφανώς, έρχεται μια μεγάλη καταστροφή, αυτή η καταστροφή θα κάνει την επέμβαση που θα ξεχωρίσει τα αρνιά από τα ερίφια. Σε αυτό αναφέρονται οι γραφές.

Ποιο είναι το άτομο αριθμός 4; Το άτομο αριθμός 4 είναι το άτομο που έχει ισορροπήσει τα κέντρα της οργανικής μηχανής του και κατέχει ήδη το ψυχολογικό φεγγάρι που ο ίδιος έχει δημιουργήσει, έχει δημιουργήσει ένα συνειδητό κέντρο βάρους; αυτός ο τύπος ατόμου είναι έτοιμος να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Βασιλείου.

Οι επτά τύποι ατόμων Samael Aun Weor