Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

9

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ = ΠΟΜΠΟΣ = 540 = 9

ΙΕΡΕΥΣ = ΛΥΚΟΣ = ΤΟΠΟΣ = ΝΟΥΣ = 720 = 9

ΑΜΟΡΦΟΣ = ΟΥΡΑΝΟΣ = 981 = 9

ΑΘΗΝΑ = 69
ΑΙΔΟΙΑ = 96