Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Ελληνισμός - Ιουδαϊσμός

Ελληνισμός = θυληκό σύστημα = μητέρα = μητρική ανοχή = αταξία = αποκρυφισμός = αριστερή περιστροφή = Apollonian individuation

Ιουδαϊσμός = αρσενικό σύστημα = πατέρας = πατρική αυστηρότητα = τάξη = μυστικισμός = δεξιά περιστροφή = Dionysian dismemberment


http://en.wikipedia.org/wiki/Individuation


http://en.wikipedia.org/wiki/Apollonian_and_Dionysian