Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Όρκος Πυθαγορείων

Οι 3 τερτακτυικοί αριθμοί είναι το 4, το 10 και το 36 και ο όρκος αφορά και τους τρείς αριθμούς, άλλωστε και το 13=4 και ΙΑΩ=811=10, αλλά ο υψηλότερος όρκος ήταν στον αριθμό 36 και όταν βρώ χρόνο θα το τεκμηριώσω.

Σε σχέση με το 36 υπάρχει και αυτό:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_36_tattvas