Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

ΠΥΡ = 580 = 13

«εκ του πυρός πάντα και εις πυρ τελευτά»
¨Ηράκλειτος¨

ΠΥΡ = 580 = 13 = 4
ΛΟΓΟΣ = 373 = 13 = 4
ΣΥ ΕΙ ΕΝ = 670 = 13 = 4
ΦΑΝΑΙΟΣ = 832 = 13 = 4
ΑΠΟΛΛΟΝ ΕΙ = 346 = 13 = 4
ΠΥΘΙΟΣ = 769 = 13 = 4

ΕΞΗΝΤΑΕΝΝΕΑ = 535 = 13 = 4
ΕΝΕΝΗΝΤΑΕΝΝΕΑ = 580 = 13 = 4