Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Γεματρία

Γεματρία ή Ισοψηφία ονομάζεται η αριθμολογία με χρήση της εβραϊκής γλώσσας και αλφαβήτου. Ο όρος προέρχεται από την ελληνική λέξη «γεωμετρία».

Υπάρχουν διάφοροι τύποι γεματρίας, όπως ο "αποκαλυπτικός" που εμφανίζεται σε μορφές του ραβιννικού Ιουδαϊσμού και ο "μυστικιστικός" που αποτελεί κατά κύριο λόγο καμπαλιστική πρακτική. Όπως και στα Ελληνικά, στα Εβραϊκά κάθε γράμμα του αλφαβήτου έχει τη δική του αριθμητική αξία. Η Γεματρία αφορά στον υπολογισμό της αριθμητικής ισοδυναμίας των γραμμάτων, των λέξεων ή των φράσεων με απώτερο σκοπό την κατανόηση του αλληλοσυσχετισμού των γραμμάτων και την αποκωδικοποίηση κρυμμένων ιδεών.

Αυτή η αντίληψη προέρχεται από την άποψη ότι εφόσον —σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές— όλος ο κόσμος δημιουργήθηκε με το «λόγο» του Θεού, θα πρέπει αντίστοιχα το κάθε γράμμα να αναπαριστά μια διαφορετική δημιουργική δύναμη. Κατ' αυτό τον τρόπο, τα αριθμητικά ισοδύναμα των λέξεων συνδέονται με τη δημιουργική δυναμική που πιστεύεται ότι κατέχουν. Οι Πυθαγόριοι, επίσης, έκανα χρήση των γραμμάτων της Ελληνικής για να καταγράψουν γεωμετρικούς συμβολισμούς, ήχους και αριθμούς.


Η δική μου άποψη δεν διαφέρει από τους Εβραίους, απλά συμπληρώνω οτι αυτό συμβαίνει σε όλες τις γλώσσες (πχ computer=666, Nine is the key = 144 = 9) και η εξήγηση που δείνω είναι ότι οι γλώσσες είναι ενας ζωντανός οργανισμός με τριαδική υπόσταση, που όπως και οι ανθρώποι έχει λογική, παράλογη και υπέρλογη υπόσταση.