Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Ο μαύρος λόγος του Θεού Μέρος Β'

Το νέο του όνομα και η πολυωνημία.

Υπάρχει ένα θέμα περί της πολυωνυμίας του Λόγου, και την άρνηση των αποκαθηλωμένων Χριστιανών, να ανοίξουν τα μάτια και να διαβάσουν τι λέει το ιερό τους κείμενο.

Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδού, ἵππος λευκός καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ


http://scripturetext.com/revelation/19-11.htm

οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα (πολλά), καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός


http://scripturetext.com/revelation/19-12.htm

καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.


http://scripturetext.com/revelation/19-13.htm

Αντί λοιπόν να καταριώνται την πολυωνυμία του Λόγου ας σεβαστούν τα ιερά τους κείμενα, και είτε να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι λένε αυτά τα κείμενα, είτε να το βουλώσουν. Έχει παρέλθει η περίοδος του λόγου της υπομονής του. Αυτό είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ.

10. Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.


Εφυλάξατε τον λόγον της υπομονής του;

Κατανοήσατε έστω ένα μέρος του λόγου της υπομονής του;

Η Βίβλος επιβεβαιώνει την πολυωνυμία ενάντια στους ειδωλολάτρες Χριστιανούς, που την καταριούνται για να υπερασπιστούν τα είδωλα, και το αισχρό θρησκευτικό οικοδόμημα τους, και ενιότε και το τραγελαφικό έθνος τους από εξωτερικές παρεμβολές.

Όχι μόνο επιβεβαιώνει την πολυωνημία και ότι το πραγματικό του όνομα ΟΥΔΕΙΣ είδε εκτός από αυτόν(ένα ακόμα + για την μετενσάρκωση, αν και το θέμα της μετενσάρκωσης είναι ξεκάθαρο, και θα το εξετάσω αναλυτικά στην συνέχεια), αλλά επίσης λέει, καταβαίνει εξ ουρανού ΤΟ ΝΕΟ του όνομα, μαζί με την νέα Ιερουσαλήμ!

Δηλαδή εκτός από το έθνος σας, το οποίο ούτως η άλλως θα καταλύθει σύμφωνα με τις γραφές (όπως και όλα τα έθνη), θα καταλυθεί και αυτό το ίδιο το είδωλο στο οποίο έχετε εναποθέσει το είναι σας.

Γιατί ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ το είδωλο πεθαίνει μαζί με τον θάνατο του ονόματος και μένει ΜΟΝΟ Η ΟΥΣΙΑ.

Γιατί σημασία έχει το ΤΙ ΕΙΣΑΙ και όχι το πιο είδωλο προσκυνάς.

Μήπως απλά αγαπάτε τον εαυτό σας και την εγκόσμια εξουσία της κωλοθρησκείας σας;

Μήπως απλά φοβάστε την σκιά σας;

Μήπως εναποθέτετε φόβο-σεβασμό-ΕΝτροπή στον Σατανά και όχι στον ΛΟΓΟ;

Πολυωνυμία:
http://lupusanimus.blogspot.com/2010/01/blog-post_18.html