Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Πάνας - Λουπέρκους

Προς τα κάτω (Άδης-Κλιπόθ) κοιτάνε μόνο τα άγρια θηρία που γνωρίζουν τον νόμο της ζούγκλας.

Όποιος θέλει ας καταλάβει.

Όποιος δεν καταλάβει θα τον φάει ο Λύκος.

Μιά εικόνα του Πάνα-Λουπέρκους του προστάτη των βοσκών που είναι και κυνηγός του Θεού:

Lupercus

The Roman god of agriculture and shepherds, also an epithet of Faunus. The Luperci sacrificed two goats and a dog on the festival of the Lupercalia, celebrated on February 15. This took place in the Lupercal, a cave were, according to tradition, the twins Romulus and Remus were reared by a wolf. This cave is located at the base of the Palatin Hill. Goats were used since Lupercus was a god of shepherds, and the dog as protector of the flock.