Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Apollonian individuation

Εδώ βλέπουμε τον Αβράξα στο κέντρο του Ουροβόρου, σύμβολο το οποίο πρέπει κάποιος πρέπει να βάλει καλά στο μυαλό του, γιατι ολες οι μορφές έχουν μια αρχή και ένα τέλος.ΕΝ-τροπία - Ουρόβορος
http://lupusanimus.blogspot.com/2010/01/blog-post_3770.html

In alchemy, the Ouroboros is a purifying sigil . Swiss psychologist Carl Jung saw the Ouroboros as an archetype and the basic mandala of alchemy. Jung also defined the relationship of the Ouroboros to
alchemy:

The alchemists, who in their own way knew more about the nature of the individuation process than we moderns do,expressed this paradox through the symbol of the Ouroboros, the snake that eats its own tail.

The Ouroboros has been said to have a meaning of infinity or wholeness.
In the age-old image of the Ouroboros lies the thought of devouring oneself and turning oneself into a circulatory process, for it was clear to the more astute alchemists that the prima materia of the art was man himself. The Ouroboros is a dramatic symbol for the integration and assimilation of the opposite, i.e. of the shadow. This 'feed-back' process is at the same time a symbol of immortality, since it is said of the Ouroboros that he slays himself and brings himself to life, fertilizes himself and gives birth to himself. He symbolizes the One, who proceeds from the clash of opposites, and he therefore constitutes the secret of the prima materia which [...] unquestionably stems from man's unconscious.

Τι είναι λοιπόν το individuation:
http://en.wikipedia.org/wiki/Individuation

Friedrich Nietzsche offers an extensive discussion of the tension between impartial, chaotic fluidity and individuated subjectivity in The Birth of Tragedy (1872), whereby Dionysian dismemberment and Apollonian individuation respectively embody these dichotomous qualities. Nietzsche claims that the perpetual, irresolvable tension between these two opposing aspects of nature fosters the conditions necessary for their uneasy synthesis in the creation of tragic art.

Το σχήμα Απόλλωνας-Διόνυσος είναι το ίδιο με το σχήμα Θώρ-Λόκι, Ώρος-Σετ και Χριστός-Σατανάς, για αυτο άλλωστε οι χριστιανοί ταύτισαν τον Διόνυσο με τον Σατανά, και για αυτό ο Νίτσε λέει ότι το τιτανικό στοιχείο αντιστοιχεί στον Διόνυσο.

Άμα δεν προσεγγίσεις επι της ουσίας αυτές τις έννοιες, ποτέ δεν πρόκειτε να βγάλεις άκρη, και αν δεν μειώσεις την εντροπία σου και δεν σκοτώσεις τα διάφορα εγώ - μορφές(για αυτο και μιλάμε για τον Διόνυσο-Λόκι)-μηχανισμούς, ποτέ δεν προκείτε να εξέλθεις του σπηλαίου-matrix.

Η οντολογική κα θρησκευτική απολυτοσύνη, δεν οδηγεί πουθενά αλλού, πέρα απο την ειδωλολατρεία.

According to Jungian psychology, individuation is a process of psychological integration, having for its goal the development of the individual personality. "In general, it is the process by which individual beings are formed and differentiated [from other human beings]; in particular, it is the development of the psychological individual as a being distinct from the general, collective psychology."

Individuation is a process of transformation whereby the personal and collective unconscious is brought into consciousness (by means of dreams, active imagination or free association to take some examples) to be assimilated into the whole personality. It is a completely natural process necessary for the integration of the psyche to take place. Individuation has a holistic healing effect on the person, both mentally and physically.

Besides achieving physical and mental health, people who have advanced towards individuation tend to be harmonious, mature and responsible. They embody humane values such as freedom and justice and have a good understanding about the workings of human nature and the universe.

Ο Γνωστικός-Εωσφόρος Χριστός είναι ο Μίθρας-Απόλλων.

Ασφαλώς οι μυημένοι Έλληνες που ασπάστηκαν τον Μιθραϊσμό, γνώριζαν οτι μιλάμε για τον Απόλλωνα, άλλωστε ο Πλάτων την γνώση του την πήρε απο Ζωροάστρες, όπως λέει και ο Πλήθων.

Μιλάμε για τον ΙΑΩ των μυημένων, για τον Αβράξα:

http://www.gwarv.com/manticora/sacrality/apollocult.htm