Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Ο συγχρονισμός του 11.11

Το άκουσα, δεν το πίστεψα, ξεκίνησε να μου συμβαίνει και το έψαξα περισσότερο.

Αποκ.11:11 Και ύστερα από τις τρεις ημέρες και μισή, μπήκε μέσα σ’ αυτούς πνεύμα ζωής από τον Θεό και στάθηκαν επάνω στα πόδια τους, και μεγάλος φόβος έπεσε επάνω σ’εκείνους που τους κοίταζαν.

http://www.crystalinks.com/11.11.html
http://www.1111spiritguardians.com/

Συνεχίζεται.