Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Ατούμ = 811 = ΙΑΩ

Ο Κρονος-Χρονος-Καρμα είναι ένας χαλδαϊκός συμβολισμός που πέρασε μέσα στο Ελληνικό χάος και είναι αυτός που ενημέρωσε τον Xisuthrus για τον επερχόμενο κατακλυσμό, όπως έκανε και Ένκι με τον Ziusudra, όπου οι Χαλδαιοι τον ονόμασαν Athrasis και οι Ζοροαστρες Yima. Στους Έλληνες ήταν ο Προμηθέας-Ενκι, που προειδοποίησε τον γιό του τον Δευκαλίων κλπ.

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Global-flood

Το ποιός αντέγραψε ποιον είναι αντικείμενο προς έρευνα, το σίγουρο είναι ότι ούτε οι Έλληνες ούτε και οι Εβραίοι μπορούν να διεκδικούν αυθεντικότητα, καθώς τα ίδια πράγματα εξιστορούνται με επιφανειακές διαφοροποιήσεις από πολλούς.

Αυτοί που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι οι ιεροφάντες της Αιγύπτου, αλλά δυστυχώς το μόνο που βρέθηκε είναι αυτό:

People have become rebellious. Atum said he will destroy all he made and return the earth to the Primordial Water which was its original state. Atum will remain, in the form of a serpent, with Osiris. [Faulkner, plate 30] (Unfortunately the version of the papyrus with the flood story is damaged and unclear. See also Budge, p. ccii.)

http://el.wikipedia.org/wiki/Ατούμ

Είμαι ο Ατούμ, ο δημιουργός των πρεσβύτερων θεών
Είμαι εκείνος που γέννησε τον Σου
Είμαι ο μεγάλος Εκείνος-Εκείνη (Ερμαφρόδιτος λόγος;)
Είμαι εκείνος που έπραξε ό,τι του φαινόταν καλό να πράξει
Κατέλαβα το χώρο στον τόπο της θέλησής μου
Δικός μου είναι ο χώρος εκείνων που προχωρούν
Στους δρόμους των κύκλων των ερπετών.


Το όνομα Ατούμ, Τουμ, Ατούμου και Τούμου, (Neb-er-djer), σύμφωνα με τους θεολόγους της Ηλιόπολης σημαίνει «ο πλήρης». Πρόκειται για την πεποίθηση ότι ο Ατούμ δημιούργησε τον εαυτό του από τα αρχέγονα ύδατα του Νουν, είτε με τη δύναμη της θέλησής του ή προφέροντας το όνομά του, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη μαγική δύναμη του λόγου. Αποκαλείτο επίσης «Κύριος των Ορίων» ή Συμπαντικός Θεός. Αυτός ήταν ο ιδρυτής της Ηλιοπολιτικής Εννεάδας και έφερε συχνά το προσωνύμιο Ταύρος της Εννεάδας, πιθανή αναφορά στη ζωική λατρεία του, τον ταύρο Μένβις. Ενίοτε ο Ατούμ θεωρείται όχι μόνον ότι προήλθε ως ερπετό από το Νουν αλλά και ότι πρόκειται να επιστρέψει εκεί στην ίδια μορφή. Όταν όμως το ιερατείο τον ταύτισε με τον Ρα (Ρε) το ερπετό μετατράπηκε σε αντίπαλό του και τούτο φαίνεται στη θηριομορφική του απεικόνιση με κεφάλι ιχνεύμονα. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν του επιτέθηκε ένα ερπετό, μεταμορφώθηκε σε ιχνεύμονα για να το καταβροχθίσει.

Ο Νουν, από τον οποίο όλα προέρχονται, είναι η θεότητα του χάους, ο πρωταρχικός Ωκεανός, στον οποίο εμπεριέχονταν πριν από τη δημιουργία, τα σπέρματα όλων των πραγμάτων και όλων των όντων. Στα κείμενα των Πυραμίδων ονομάζεται «πατέρας των θεών», αν και παρέμεινε πάντα απλό πνευματικό δημιούργημα, που δεν απέκτησε ποτέ ναό ή κάποιου είδους λατρεία. Απεικονίζεται μισοβυθισμένος στο νερό, με τα χέρια υψωμένα στον αέρα, να κρατά τους θεούς που έχουν γεννηθεί από αυτόν.

Ή όψη του Ατούμ ως προερχόμενου από το πρωταρχικό χάος ως αρρενοθήλεια ύπαρξη και η δημιουργία των Σου και Τεφνούτ παραδίδεται σε δύο εκδοχές. Η πρωιμότερη, που ανήκει στην εποχή των Πυραμίδων, περιγράφει πώς ο Ατούμ παίρνει τον φαλλό του στα χέρια του και έρχεται σε οργασμό, δημιουργώντας το ζεύ-γος με το σπέρμα του.

----

Δηλαδή ο Ατούμ κατέστρεψε τον κόσμο, με τον ίδιο τρόπο που κατέστρεψε ο ΙΑΩ Σαβαώθ την Βαβυλώνα:
http://lupusanimus.blogspot.com/2010/01/13.html

Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφει η αποκάλυψη οτι θα καταστρέψει την νεα Βαβυλώνα ο θεός:
http://www.oodegr.com/oode/esxata/babyl1.htm

Το Ατούμ μου έφερε στον νου τον Ατμάν:
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80tman_%28Hinduism%29

http://www.edgarcayce.org/ps2/mysticism_god_godlings.html

Before the creation, the ancient Egyptian god Nun (or Nu) was all there was. Nun is Infinity, Nothing, Nowhere, and Darkness. In Genesis, Nun would correspond to the verse, "darkness was upon the deep," which is followed by "let there be light." Within the Darkness, the god Atum (or Tem, or Tum) was self-created and began the creation from within itself. Atum literally means not to be, meaning unmanifested, not personified, not born. As written in the papyrus Pepi I, this was "spirit, still and formless, who bore within itself the sum of all existence."

This is similar to the Hindu descriptions of Brahman and Atman. According to the Hindus, God has two aspects: one is the unmanifested, unmoved, unchanged, the same yesterday, today and tomorrow (Brahman); the other is present, active and with us (Atman). Interesting how similar Atum is to Hinduism's Atman, and to the Hebrew Adam.Atman is similar to the concept of the Logos, or "The Word," or "First Begotten of God," which begins St. John's gospel and by which "all things were made."

Nun and Atum could be considered the feminine and masculine aspects of God. Nun is the womb of Mother God, dark, silence, yet latent with the potential for creation. Atum is the projected aspect of Father God, actively involved in and with the creation.