Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή

EΘER(αδελφός, μαθητής και δάσκαλος) έγραψε:

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦ 15.1.

1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι.RedChaos(εγώ) έγραψε:

Πάντως ο Φοίνικας είναι ιερό σύμβολο του Ώρου(Θώρ;), όπως και του Απόλλωνα, αλλά και του Χριστού.


EΘER έγραψε:

Ωραπόλλων αναφέρεται από τον Πλούταρχο.

Αλλά ο Φοίνιξ (Βennu για τους Αιγυπτίους)
είναι η ψυχή του Θεού των νεκρών Οσίριδος,
ο οποίος ζει 500 έτη.
Στο τέλος του βίου του κατακαίγεται από τις ακτίνες του Ηλίου,
και αναγεννάται - Νέος.

Όσιρις - Διόνυσος.
-
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑNNΟΥ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 1

Απoκ. 1,5 καὶ ἀπὸ Ἰησoῦ Χριστoῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότoκoς τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

58. (15).
εἰ μὴ γὰρ Διονύσῳ πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕμνεον ᾆσμα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα εἴργαστ' ἂν· ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν. ίδιος ο Άδης και ο Διόνυσος. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ