Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Η φιλοσοφική λίθος

Βασικά δεν ξέρω, γιατί με πιάνει να σκέφτομαι όλες αυτές τις μαλάκιες, αλλά μιάς και με έπιασε πάλι να συνεχίσω απο εκεί που το άφησα.

Λοιπόν, το νεο μηνυμα απο το υπερπέραν, λέει οτι το 69 είναι η πνευματική κίνηση πρός τα μέσα-ΕΝτροπή(τροπή προς τα μέσα), αλλά και πνευματική συστολή, δηλαδή η μείωση των διαστάσεων και του όγκου ενός πνευματικού οργανισμού(ανθρώπου, θρησκείας) και αντίστοιχα το 96 ειναι η εκτροπή(τροπή προς τα έξω), αλλά και η διαστολή, δηλαδή η αύξηση του όγκου και των διαστάσεων ενός πνευματικού οργανισμού, όπου όπως γνωρίζουμε, αυτή προκαλείται συνήθως με αύξηση της θερμοκρασίας.

Αύξηση της θερµοκρασίας, οδηγεί σε αύξηση του πιθανού αριθµού µικροκαταστάσεων και άρα σε αύξηση της εντροπίας. Αυτό με οδηγεί στο να αναθεωρήσω περί της εντροπίας, όπου το ζητούμενο είναι η μείωση της εντροπίας μέσω της ΕΝτροπής(σεβασμού) και οχι η
αύξηση της.

Αυτό σε σχέση με αυτό που μου συμβαίνει, σημαίνει ότι όσο μικρότερη είναι η εντροπία σου, τόσο μεγαλύτερη η διορατικότητα και η ικανότητα της περιστροφής στις κυκλικές διαδρομές των φιδιών.

Είναι δηλαδή η προσπάθεια να θέσεις τους πόλους (θυληκό-υδράργυρος και αρσενικό -θείο) σε αντίστροφη κίνηση, στρέφοντας τους πρός τον συγχρονισμό και την Εν-Ωση, ούτως ώστε να μπορείς να συστέλεσαι και να διαστέλεσαι κατά βούληση(να ανοίγεις69 και να κλείνεις96 την δίνη μέσα απο την αντιδιαστολή ανάμεσα στους δυο πόλους και την αντιστροφή των καρμικών μεταβολών), για να βγείς εν τέλη απο τον κόσμο των μορφών προς την άμορφη κατάσταση του τίποτα, προς την πρωταρχική ύλη που θα σου επιτρέψει να αποτυπώσεις νέες μόρφες, προς τον κοσμο των ιδεών του Πλάτωνα κλπ.

Η Άποψη του Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ

Ο Γιουνγκ υποστηρίζει ότι η Πρωταρχική Ύλη είναι μια χαώδης και ασυνείδητη, μια αφώτιστη και ακατέργαστη κατάσταση ύπαρξης, μέσα στην οποία ενυπάρχει σε λανθάνουσα κατάσταση η Φιλοσοφική Λίθος. Η Λίθος αυτή είναι ένας σπινθήρας του πνεύματος, μια ιδιότητα που ενεργοποιείται και αναδύεται με τη διαμεσολάβηση του αλχημιστή και ωθεί κάθε ουσία ή χαρακτηριστικό σε μετουσίωση και τελειοποίηση.

Κατά τον Γιουνγκ κάθε αλχημικό έργο αρχίζει με το διαχωρισμό της Πρωταρχικής Ύλης σε δύο θεμελιώδη συστατικά, ένα ενεργό, την ψυχή και ένα παθητικό(δύο πόλοι σε αντίστροφη κίνηση για να προκύψει ο διαχωρισμός), το σώμα. Στη συνεχεία τα συστατικά
αυτά επανενώνονται, ως αρσενικό και θηλυκό, σε έναν χυμικό γάμο, που φέρνει τη Λίθο στη ζωή.

6 = Δέκτης = Παθητικό = Σώμα
9 = Πομπός = Ενεργητικό = Ψυχή

Όταν κατέβεις πρός τα κάτω 6 βλέπεις προς τα πάνω και προς τα μέσα 69 και η ψυχη σου είναι ενεργητική προς εσένα και προς το περιβάλλον 9. Αθηνά = 69.

Όταν ανέβεις προς τα πάνω 9 βλέπεις προς τα κάτω και προς τα έξω(Εκτροπή = Αναζήτηση = 583 και Διαστολή = Λογισμός = 623) 96 και η ψυχή σου είναι παθητική προς εσένα και προς το περιβάλλον 6. Αιδοία = 96.